Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem (kolejno: Administrator) strony margosfit.pl (kolejno: Strona) jest Małgorzata Naraniecka-Barciak, dane firmy: Małgorzata Naraniecka-Barciak MARGOFIT NIP 749-180-00-08

DANE OSOBOWE

2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do Strony przy czym mogą one zostać udostępnione podwykonawcom i partnerom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do Strony i jej poprawnego działania w urządzeniu końcowym użytkownika.

3. Dane klienta osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a więc przez czas dostępu do Strony, a później wyłącznie do czasu upływu okresu wymagalności ewentualnych roszczeń, wykonywania obowiązków prawnych w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.

4. Dane klienta będą przekazywane tylko wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Dane osobowe Użytkownika będą mogły zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jedynie gdy odbiorcy zostaną na podstawie decyzji Komisji Europejskiej uznani, jako zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na terenie EOG, lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.

6. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Powyższe uprawnienia można realizować za pośrednictwem kontaktu z administratorem biuro@margosfit.pl

8. Każdy klient.może korzystać ze strony bez podawania danych osobowych Administrator w takim wypadku zbiera jedynie dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony, które same w sobie nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa (w tym RODO), gdyż nie umożliwiają identyfikacji.

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

9. Strona w celu poprawnego działania zbiera pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) lub wykorzystuje podobne technologie, które na potrzeby niniejszego regulaminu zwane będą również technologią cookie.

10. Pliki cookie to niewielkie tekstowe pliki, które zapisywane są w informatycznym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, smartfon) w trakcie korzystania ze Strony pozwalające na zapisywanie i odczyt danych Administratorowi w celu usprawnienia działania Strony, optymalizacji i wyświetlania treści lepiej dopasowanych do potrzeb użytkownika, usprawnienia logowania na stronie, a także tworzenia statystyk.

11. Wykorzystywane mogą być pliki cookie stałe oraz sesyjne – pierwsze z nich zapisują dane użytkownika w jego urządzeniu przez określony czas lub do usunięcia, drugie natomiast do zakończenia danej sesji przeglądania Strony.

12. Innymi technologiami, które może wykorzystywać we wskazanym wyżej celu Administrator są przykładowo localStorage oraz sessionStorage – obszary pamięci przeglądarki Użytkownika, które zapisują dane w sposób zbliżony do plików cookie.

13. Dane pobierane z pomocą technologii cookie są zanonimizowane, opierają się na adresach IP i same w sobie nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, nie stanowią zatem danych osobowych.

14. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają korzystanie z plików cookie, jednak Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki aby uniemożliwić danej stronie zapisywanie i odczytywanie plików cookie. Wskazówek jak tego dokonać należy szukać w plikach pomocy danej przeglądarki. Należy jednak mieć na uwadze, że zmiana taka może doprowadzić do u

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie (aktualna na dzień 02.04.2020), zastępując poprzednio obowiązującą wersję.

SZYBKI KONTAKT